• 1040
    0

    Dunkerque Tahliyesi (Dunkırk) İkinci Dünya Savaşı esnasında Dinamo operasyonu adı verilen İngilizlerin askeri gücü önce Fransa’dan kurtul up daha sonra da Almanların üzerine yürümüştür. Almanlar Heinz ...